Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEWODNICZĄCY
p. Marzena Dziurawiec

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
p. Jolanta Szwarc-Burnatowska

SKARBNIK
p. Łuczycka Iwona

SEKRETARZ
p. Magdalena Dubiel-Pierz

KOMISJA REWIZYJNA
Dorota Sokołowska – 3 d
Anna Piotrowska – 2b
Barbara Dmitrzak – 2a

Przedstawiciele Rad Oddziałowych
1a – Marcelina Roman
4a – Łukasz Werbowski
7a – Marzena Dziurawiec
2a – Marta Skarbek
2b – Anna Piotrowska
2c – Katarzyna Poliwka
2d – Katarzyna Kaleniecka
3a – Magdalena Dubiel – Pierz
3b – Beata Sokołowska
3c – Iwona Łuczycka
3d – Dorota Sokołowska
3e – Jolanta Szwarc – Burnatowska