Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEWODNICZĄCY
p. Erwin Szwast

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
p. Jolanta Szwarc-Burnatowska

SKARBNIK
p. Agnieszka Kochan

SEKRETARZ
p. Magdalena Dubiel-Pierz

KOMISJA REWIZYJNA
p. Renata Biega
p. Beata Zygmunt

Przedstawiciele Rad Oddziałowych

p. Marta Skarbek
p. Beata Zygmunt
p. Katarzyna Serwatko
p. Iwona Filipczak
p. Magdalena Dubiel-Pierz
p. Beata Sokołowska
p. Sabina Łuczka
p. Katarzyna Piegdoń
p. Jolanta Szwarc-Burnatowska
p. Agnieszka Kochan
p. Erwin Szwast
p. Renata Biega
p. Monika Matuszewska