Święto Patrona Szkoły

865

W życiu każdej szkoły są wydarzenia szczególnie ważne – i takim na pewno jest Święto   Patrona Szkoły.  Uroczystości  ku czci 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty  rozpoczęliśmy od udziału kadry pedagogicznej, uczniów i przyjaciół szkoły  we  Mszy świętej w kościele Chrystusa Króla w Sanoku.   W trakcie nabożeństwa ksiądz proboszcz Andrzej Szkoła w niezwykły sposób mówił o wartościach chrześcijańskich i narodowych, ważnych i potrzebnych w życiu każdego człowieka.  Następnie w uroczystym przemarszu, któremu przewodził poczet sztandarowy, przeszliśmy z kościoła do szkoły, gdzie w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej rozpoczęła się część artystyczna, zapoczątkowana odśpiewaniem hymnu narodowego.
Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znamienitych  gości: Burmistrz Miasta Sanoka – Tadeusz Pióropłk Grzegorz Pradel z 6 Brygady Powietrznodesantowej im. Stanisława Franciszka Sosabowskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego – Krzysztof Zającks. Prałat – Feliks Kwaśnyks. Andrzej Szkoła, prezes Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych im. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich – Anna Darabasz i członkowie Koła, major Tomasz Żyłka – zastępca Komendanta WKU w Sanoku,  prezes Bieszczadzkiego Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – ppłk Marek Borkowski, prezes Sanockiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich – ppłk Andrzej Iskrowicz oraz członkowie koła, płk Stanisław Osika, mjr Ryszard Pawlak, mjr rez. Tadeusz Wawszkowicz, st. chorąży sztabowy Mieczysław Przystasz, Ryszard Radwański, Adam Sieczkowski, Szczepan Wołk, Prezes  Związku Weteranów i Rezerwistów Wojskowych Krzysztof Juszczyk,  Krystyna Chowaniec – komendant Hufca Ziemi Sanockiej, Andrzej Pańko – prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Ryszard Prorok – prezes Ligi Obrony Kraju, Danuta Żaczek i Urszula Kmiecik – córki Pana Jarosza, Małgorzata Serafin i Łucja Wicher – córki Pana Emila Burasa.

Po okolicznościowych przemówieniach pana dyrektora Grzegorza Korneckiego
i zaproszonych gości, nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku Patrona. Następnie wręczono nobilitujące odznaczenia sztandarem szkoły. Otrzymali je p. Alicja Nowacka oraz p. Adam Kuliga. Wręczono także nagrody uczniom, którzy zwyciężyli w konkursie wiedzy
o Patronie szkoły, konkursie plastycznym oraz konkursie wiedzy na temat  dziejów Drugiego Pułku Strzelców Podhalańskich.

Po obejrzeniu spektaklu poetycko-muzycznego, przygotowanego  przez uczniów klasy 3d  pod kierunkiem pani Ewy Wrotniak,  nie szczędzono  słów pochwał oraz nie kryto wzruszenia. Poetyckie widowisko, prezentujące poszukiwanie i odnalezienie wartości, urozmaicone było  piosenką i tańcem, a także wspaniale zagraną przez chłopców z 3d scenką kabaretową. Akademią pomogli p. E.Wrotniak przygotować:  pani wicedyrektor Barbara Glinianowicz, pan Adam Kuliga,  panie: Magdalena Wójcik i Marzena Małek wraz z klasą 2c.

Spotkanie z okazji „imienin” naszego Patrona nabrało wymiaru wielkiego, pięknego
i doniosłego wydarzenia w życiu Gimnazjum Nr 4.