Świetlica socjoterapeutyczna

296

 

Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 10-18 lat do nowo powstałej  świetlicy środowiskowej. Placówka swoją działalność rozpocznie w dniu 01.04.2017 r. w budynku Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Sanok (SANOK FARA). Głównym założeniem świetlicy jest wszechstronny rozwój młodego człowieka. Działając od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 realizowane będą realizowane zadania opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczne oraz socjoterapeutyczne.

Celem świetlicy będzie łagodzenie  niedostatków wychowawczych w rodzinie, przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Starać się będziemy dawać dzieciom nadzieję na „lepsze jutro” oraz pokazywać, że nawet najskrytsze marzenia się spełniają. Świetlica uczyć będzie nawiązywania i podtrzymywania więzi z innymi dziećmi oraz dorosłymi. Ponadto wspierać będziemy dzieci w rozwoju emocjonalnym przez wspólne gry i zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, sportowe, i wyjazdy.

Świetlica współpracować będzie z pedagogiem, psychologiem oraz terapeutą zajęciowym, stwarza to możliwość rozstrzygnięcia danych problemów czy dylematów życiowych na bieżąco z wykorzystaniem porad osób doświadczonych i kompetentnych w swoich dziedzinach.

W ramach zajęć własnych i dowolnych świetlica organizować będzie:

  • pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków edukacyjnych,
  • zajęcia artystyczne: plastyczne, taneczno-teatralne, muzyczne,
  • organizowanie zajęć sportowych oraz wiele innych gier i zabaw ruchowych,
  • zajęcia z języka obcego,
  • zajęcia informatyczne,
  •  organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, które uczą pewnych umiejętności społecznych przydatnych do budowania satysfakcjonujących więzi międzyludzkich,
  • organizowanie zajęć tematycznych np. spotkania świąteczne, imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, wspólne obchodzenie urodzin, dyskoteki,
  • zapełnienie czasu wolnego od nauki szkolnej: ferie, wakacje,
  • wyjazdy na wycieczki krajobrazowe.

Serdecznie zapraszamy!

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:                                                        Aneta Sowa tel. 609 033 844                                                                                              Emilia Ziarko tel. 515 056 173